<<< prejšnja stran
 

Slika 23: Z ograjo zavarovana steza
 

Slika 24: Cerkev Sv. Marije na Pečah iz 16. stoletja
 

Slika 25: Pogled na pravkar prehojeno pot
 

Slika 26: Slap Supet (višina 30m)
 

Slika 27: Botač (Botazzo), vasica ob Glinščici, na meji s Slovenijo
 

Slika 28: Nisva zadnja, za nama so še štirje
 


 
Slika 29: Most na sotočju Griže in Glinščice
 

 

Slika 30: Skoraj suha struga Glinščice


 
 

Slika 31: Ostanki mlina

 

 
Slika 32: Obnovljena hiša v Botaču 
Slika 33: Botač, druga stran vasi


 

 
Slika 34: Nostalgija... oznaka - kje v vasi si lahko včasih telefoniral


 

 
Slika 35: Luč, ki sveti tudi podnevi
 

 
Slika 36: Streha opustele hiše
 
 


Slika 37: Preden zapustimo Botač


 
 
Slika 38: Most čez Glinščico, stražarnica na drugi strani je že v Sloveniji


 
 
Slika 39: Pogled od stražarnice proti vasi


 
 
Slika 40: Spominska tablica na leto 2000 in simbolično Odprto mejo


 
 
Slika 41: Mejni kamen ob opuščeni stražarnici


 
 
Slika 42: Steza prijateljstva, ki vodi proti Beki

 

 

Slika 43: Prihod v Beko in nato vrnitev proti Socerbu