PRIJAVA

Prijava je namenjena članom društva.

SEKCIJE IN DELOVNE SKUPINE DRUŠTVA

 

Znotraj društva deluje pet delovnih skupin in dve sekciji. Oblikovane in potrjene so bile na rednih občnih zborih društva.


Delovna skupina za prvomajsko kresovanje
Osnovna naloga delovne skupine je organizacija prvomajskega kresovanja. Vodstvo delovne skupine je zaupano dvema članoma, ostali člani pa se v aktivnosti pri pripravi kresovanja vključujejo po potrebi.

 

več...

 

Delovna skupina za igrišče
Glavna naloga delovne skupine je usklajevanje aktivnosti pri urejanju športnega igrišča, ki je do sedaj najobsežnejši projekt društva.

več...

 

Delovna skupina za udeležbo na občinskem prazniku
Udeležba društva na prireditvi, ki jo vsako leto organizira Turistična organizacija Koper je aktivnost, s katero predstavljamo naše društvo in promoviramo Kraški rob s svojimi posebnostmi.

p11_31_nm.jpg

več...

 

Delovna skupina za pustovanje
Ustanovljena je bila z namenom popestritve življenja v vasi in z željo, da bi maškare odgnale zimo in priklicale pomlad.

več...

 

Delovna skupina za turizem
Turistična promocija kraškega roba obsega predvsem predstavitev krajinskih zanimivosti in predstavitev lokalnih ponudnikov z nočitvenimi kapacitetami, z gostinsko ponudbo in s ponudbo odličnih domačih vin.

 

Sekcija za pohodništvo
Sekcija za pohodništvo je bila osnovana z namenom organiziranja rekreativnih pohodov za člane društva in simpatizerje. Pohodniki pridno nabiramo kilometre, med hojo pa se mimogrede utrne kakšna dobra ideja za nadaljnje delo društva.

 

Kolesarska sekcija
Glavni namen ustanovljene kolesarske sekcije je organiziranje kolesarskih izletov v bližnji in daljni okolici z namenom druženja in spoznavanja neznanih kotičkov kraškega roba. Že ob začetku delovanja društva so člani izrazili naklonjenost taki obliki rekreacije, zato smo dva člana društva zadolžili za vodenje kolesarske sekcije.

več...