Pravice intelektualne lastnine
Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.kraskirob.si (v nadaljevanju: spletna stran). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je Turistično kulturno športno društvo Kraški rob (v nadaljevanju TKŠD Kraški rob). Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.kraskirob.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.kraskirob.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
TKŠD Kraški rob ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.kraskirob.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost TKŠD Kraški rob za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
TKŠD Kraški rob ne daje nikakršnih jamstev glede tolmačenja objavljenih podatkov in vsebin na spletnih straneh s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, do katerih lahko pride pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran.
TKŠD Kraški rob se bo trudilo, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar TKŠD Kraški rob niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.
TKŠD Kraški rob se bo trudilo za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.
TKŠD Kraški rob lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih TKŠD Kraški rob pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo TKŠD Kraški rob in jih TKŠD Kraški rob varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru.
Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

TKŠD Kraški rob